Mulleres na música galega (IV Edición)

Asociación cultural “Tres por Cuatro” (Asociación Cultural Tres Por Cuatro) cuxos fins-entre outros- son desenvolver a formación, a difusión e a interpretación da música, en colaboración con Musicarte; dedicou a “IV Edición de As Mulleres na Música Galega” á profesora, investigadora, escritora e compositora Mª do Pilar Couceiro que ofrececió unha charla-concerto no Museo de Belas Artes da Coruña. O tema tratou sobre a historia das mulleres na música profundando na vertente creativa e máis nas compositoras galegas.

Leer más